La política de privadesa que s’estableix tot seguit és aplicable a tots els serveis d’aquest lloc web i també a les pàgines i als serveis als quals aquest lloc web es pugui estendre en el futur.

En acceptar la política de privadesa, accepteu de manera expressa totes les condicions incloses en aquesta política de privadesa. El servei del lloc web només es proporciona durant el temps en què esteu connectat al lloc web o a qualsevol dels serveis disponibles al lloc web. Així doncs, es poden fer canvis en la política de privadesa i en els corresponents termes d’ús.

El contingut de la nostra política de privadesa us ajudarà a familiaritzar-vos amb el tipus de dades que recopilem, l’ús que fem d’aquestes dades, els vostres drets i les nostres obligacions en relació amb els usuaris del lloc web i el manteniment d’aquestes dades fora de l’abast de tercers no autoritzats.

Aquest web està adaptat al compliment de la llei següent:

RGPD (Reglament [UE] 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades). Nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades de caràcter personal en els diferents països de la UE.