|
|
|
|

Info

Avís Legal

Avís legal

Dades del titular

Titular: Ramon Faus Santaeulària, S.L. CIF: B61533931
Adreça: Rambla de Catalunya, 40, 08007 Barcelona (Espanya)
Correu electrònic: bcn@ramonsantaeularia.com
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 30496, foli 135, secció 8, full B171999, inscripció 1.

Política de privacitat

 

La política de privadesa que s’estableix tot seguit és aplicable a tots els serveis d’aquest lloc web i també a les pàgines i als serveis als quals aquest lloc web es pugui estendre en el futur.

En acceptar la política de privadesa, accepteu de manera expressa totes les condicions incloses en aquesta política de privadesa. El servei del lloc web només es proporciona durant el temps en què esteu connectat al lloc web o a qualsevol dels serveis disponibles al lloc web. Així doncs, es poden fer canvis en la política de privadesa i en els corresponents termes d’ús.

El contingut de la nostra política de privadesa us ajudarà a familiaritzar-vos amb el tipus de dades que recopilem, l’ús que fem d’aquestes dades, els vostres drets i les nostres obligacions en relació amb els usuaris del lloc web i el manteniment d’aquestes dades fora de l’abast de tercers no autoritzats.

Aquest web està adaptat al compliment de la llei següent:

RGPD (Reglament [UE] 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades). Nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades de caràcter personal en els diferents països de la UE.

Drets

D’acord amb les garanties que us atorga la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat perquè siguin tractades, enviant una petició per escrit a RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL a l’adreça de correu electrònic ramonfaus@ramonsantaeularia.com o a l’adreça de correu postal Rambla de Catalunya, 40, 08007 Barcelona (Barcelona), Espanya, en què concreteu la vostra sol·licitud, datada i signada, i comuniqueu la vostra adreça als efectes de notificacions, tot adjuntant una fotocòpia del DNI per totes dues cares.

També us podeu adreçar a l’Autoritat de Control competent per reclamar el que considereu oportú.

Finalitat

Quan un usuari es connecta a aquest lloc web està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal, com ara l’adreça IP, el nom, les adreces física i de correu electrònic, el número de telèfon i altres dades. En facilitar aquestes dades, doneu el vostre consentiment perquè la vostra informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL, només de la manera que es descriu en aquesta política de privadesa.

RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL fa servir concretament un sistema de captura i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades, amb la finalitat següent:

1.- Formulari de contacte.- Sol·licitem les següents dades personals: nom, empresa, missatge per respondre a les peticions dels usuaris de www.ramonsantaeularia.com. Així, per exemple, podem utilitzar aquestes dades per atendre la vostra sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugueu tenir pel que fa a la informació inclosa al lloc web, als serveis i productes que es presten a través del lloc web, al tractament de les vostres dades de caràcter personal, a qüestions referents als textos legals inclosos al web i a qualsevol altra consulta que pugueu tenir i que no estigui subjecta a les condicions de contractació. Us informem que les dades que ens faciliteu estaran ubicades als nostres servidors dins de la UE.

Hi ha altres finalitats per a les quals tractem les vostres dades de caràcter personal:

  • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal que recull.
  • Per donar suport als serveis que ofereix aquest lloc web i millorar-los.
  • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega per aquest lloc web i que es detallen en la política de cookies.

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) europeu 2016/679, RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL, amb domicili social a Rambla de Catalunya, 40, 08007 Barcelona (Barcelona), Espanya, serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris del web i subscriptors.

RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL es compromet a utilitzar i tractar les dades personals dels usuaris incloses [[al web]] respectant-ne la confidencialitat i a fer-les servir d'acord amb la finalitat d’aquest, i a complir amb la seva obligació de desar-les i d’adoptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats (per exemple, els protocols https que utilitzem), d’acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, sou l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que faciliteu a www.ramonsantaeularia.com i exonereu RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

En tot cas, els usuaris garanteixen l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades, responen de tot això i es comprometen a mantenir-les convenientment actualitzades. L’usuari es compromet a proporcionar informació completa i correcta quan empleni el formulari de contacte o de subscripció.

Tercers

RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL podrà contractar els serveis de tercers perquè duguin a terme funcions en nom seu en relació amb les finalitats per a les quals es poden recollir les vostres dades de caràcter personal, com ara per analitzar la informació proporcionada, allotjar llocs web o prestar serveis integrats de logística. Aquests tercers podran tenir accés a la informació de caràcter personal necessària per dur a terme les seves funcions, però no podran fer servir aquesta informació per a cap altra finalitat. D’altra banda, regularem les nostres relacions amb aquests tercers de la manera que exigeix la normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal.

Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficinal principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»).Google Analytics utilitza cookies, uns fitxers de text que s’instal·len al vostre ordinador per ajudar un lloc web a analitzar quin ús en feu com a usuari. La informació que generi la cookie sobre l’ús del lloc web (inclosa l’adreça IP) serà transmesa directament i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb l’objectiu de seguir la pista de l’ús del lloc web tot recopilant informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers en cas d’imperatiu legal o quan aquests tercers tractin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP a cap altra dada de la qual disposi Google.

Podeu rebutjar el tractament de les vostres dades o informació rebutjant l’ús de les cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. Tanmateix, heu de saber que si feu això pot ser que no pugueu aprofitar tota la funcionalitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web autoritzeu el tractament de la vostra informació per part de Google de la manera i per a les finalitats que s’indiquen més amunt.

Acceptació i consentiment

Com a usuari, declareu que heu estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal i que accepteu i autoritzeu que les vostres dades siguin tractades per part de RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL de la manera i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Canvis en la política de privadesa

RAMON FAUS SANTAEULÀRIA, SL es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o de jurisprudència i a les pràctiques de la indústria.

En aquests supòsits, anunciarem en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la data de la seva aplicació.